Polityka prywatności w GRAPHIC sp. z o.o. (Polityka) obejmuje całokształt uregulowań dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych
w GRAPHIC sp. z o.o. Szczegółowy tryb i zakres czynności związanych z realizacją zadań dotyczących bezpieczeństwa informacji określają procedury tworzące Politykę, zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO). W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w  GRAPHIC sp. z o.o. wprowadzony jest monitoring wizyjny budynku, przy ul. Bocheńskiego 94 w Katowicach oraz terenu wokół budynku. Szczegółowe zasady monitoringu określa Regulamin monitoringu wizyjnego w GRAPHIC sp. z o.o.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla:

Kontrahenta / klienta

Kandydata do pracy

Osoby objętej monitoringiem wizyjnym